Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

18:57 28-06-2022 | :120

Laocaitv.vn - Nghị quyết 08 ngày 19/6/2022 của HĐND tỉnh quyết định kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025, như sau:

Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 là: 3.413,45 tỷ đồng, gồm:

- Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 2.058 tỷ đồng, phân bổ 115 tỷ đồng về các cơ quan cấp tỉnh và 1.944 tỷ đồng về UBND cấp huyện;

- Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 421,84 tỷ đồng phân bổ về UBND cấp huyện;

- Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 932,9 tỷ đồng, trong đó, phân bổ cho cơ quan cấp tỉnh là: 97,6 tỷ đồng, UBND cấp huyện là: 835,3 tỷ đồng.

Theo đó, trong các cơ quan cấp tỉnh, trường Cao đẳng Lào Cai được phân bổ nguồn vốn lớn nhất với trên 84 tỷ đồng. Đối với UBND cấp huyện thì Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát được phân bổ nguồn vốn lớn nhất với gần 600 tỷ đồng/huyện. Thấp nhất là TP Lào Cai là 51 tỷ đồng.

Quốc Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết