Kết nạp đảng viên - Thà ít mà tốt

08:07 12-11-2019 | :613

Laocaitv.vn - Để nâng cao năng lực lãnh đạo, một trong những vấn đề mấu chốt mà các cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai quan tâm đó là: Gắn phát triển đảng viên với nâng cao chất lượng đảng viên mới. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Tỉnh ủy Lào Cai đang được cụ thể hóa và mang lại những kết quả tích cực.

Đảng bộ huyện Bảo Yên có số lượng đảng viên lớn thứ 03 của tỉnh.

Với trên 5.000 đảng viên tính đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ huyện Bảo Yên có số lượng đảng viên lớn thứ 03 của tỉnh, sau Đảng bộ thành phố Lào Cai và Đảng bộ huyện Văn Bàn. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Bảo Yên chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng từ huyện đến cơ sở. Trung bình mỗi năm kết nạp mới 250 đảng viên, không những xoá bỏ được thôn, bản trắng về chi bộ mà số chi bộ có ban chi uỷ của Bảo Yên đạt 73%, vượt chỉ tiêu giao. Tăng về số lượng, Đảng bộ huyện Bảo Yên chỉ đạo các cấp uỷ coi trọng chất lượng thông qua việc tạo nguồn, phát hiện, bỗi dưỡng quần chúng ưu tú. Ông Nguyễn Minh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Yên cho biết: "Từ nhận thức lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên nhằm đáp ứng tốt hơn vai trò lãnh đạo của cấp ủy và nhân tố, hạt nhân là đảng viên. Chúng tôi tập trung giáo dục tư tưởng cho các quần chúng ưu tú, giao nhiệm vụ từng người, vì có giao nhiệm vụ mới kiểm chứng, đánh giá được và họ phải thể hiện được bản lĩnh, thực sự là người có uy tín trong quấn chúng thì mới kết nạp vào Đảng".

Còn tại huyện Văn Bàn, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy căn cứ vào điều kiện thực tế, năng lực lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sát sao trong công tác phát triển đảng viên mới, tạo nguồn kế cận phù hợp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ địa bàn khu dân cư. Ông La Tiến Thuật, Bí thư Đảng uỷ xã Khánh Yên Hạ cho biết: "Với nhiều nỗ lực, 17/17 thôn, bản của xã, kể cả những thôn khó khăn nhất cũng đã có chi bộ độc lập, những khó khăn xuất phát từ nhận thức, nguồn phát triển đảng viên mới còn hạn chế cũng dần được khắc phục. Cái khó khăn nhất trong phát triển đảng bây giờ là một số thanh niên sinh hoạt tại địa phương chưa ổn định, họ ra ngoài làm ăn; thứ hai nữa là trước đây họ học hành chưa chuẩn về văn hóa. Giải pháp của chúng tôi đó là chú trọng tuyên truyền, tạo nguồn, vận động học hành, làm ăn, phát triển kinh tế tại địa phương để chúng tôi tạo nguồn phát triển Đảng".

Hội thảo tổ chức và hoạt động của chi bộ, chất lượng, vai trò của đảng viên trong thời kỳ hội nhập.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai, tính từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2019, toàn tỉnh đã kết nạp được 8.552 đảng viên, trong đó, đảng viên nữ chiếm trên 43%, đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm gần 50%, đảng viên có tuổi đời dưới 30 chiếm gần 60% và 80 đảng viên có trình độ thạc sỹ. Đánh giá cho thấy: Công tác kết nạp đảng viên được Tỉnh ủy Lào Cai quán triệt, chỉ đạo cấp ủy các cấp đảm bảo phương châm coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng; bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục kết nạp người vào Đảng; phương hướng kết nạp đảng viên được các cấp ủy đảng xác định rõ ràng, tập trung vào quần chúng ưu tú trong công nhân, tuổi trẻ, cán bộ khoa học kỹ thuật, giáo viên, phụ nữ, người dân tộc thiểu số. Đặc biệt là trong kết nạp đảng viên mới, các đảng bộ coi trọng kết nạp ở những thôn bản vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn có ít, hoặc chưa có đảng viên. Điều quan trọng là chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên, xét cả ở 02 khía cạnh là lý luận chính trị và trình độ văn hoá; tỷ lệ đảng viên mới kết nạp đa số là đảng viên trẻ. Kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện định hướng đúng và sự sáng tạo của Tỉnh uỷ Lào Cai trong việc phát triển số lượng đảng viên mới đi đôi với nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Đặng Phi Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định: "Song song phát triển đảng, thành lập tổ chức đảng, Tỉnh ủy Lào Cai cũng ban hành đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Trong đó chú trọng cả về chất lẫn lượng. Riêng đảng viên vùng đồng bào dân tộc thì còn có hạn chế, nhưng quan trọng nhất là quần chúng ấy tâm huyết với đảng, phải thể hiện được năng lực, công việc hàng ngày. Có thể mặt này, mặt khác còn hạn chế, nhưng về nhận thức và tâm huyết với Đảng thì phải rõ ràng".

Với phương châm đẩy mạnh công tác phát triển gắn với nâng cao chất lượng đảng viên mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay, Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn tổ chức đảng làm tốt công tác tạo nguồn. Phát triển đảng viên mới không chỉ theo kế hoạch mà phải căn cứ vào nguồn lực tại cơ sở, từ đó quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện để quần chúng ưu tú được phát huy năng lực, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng; đồng thời kiên quyết không chạy theo số lượng mà bỏ ngỏ hoặc lơ là dẫn đến chất lượng đảng viên mới kết nạp không đảm bảo yêu cầu, làm giảm sút năng lực lãnh đạo của Đảng từ cơ sở./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết