Kiểm tra, quản lý tiền công đức, tài trợ từ các di tích trên địa bàn huyện Bảo Yên

15:20 14-05-2024 | :1017

Laocaitv.vn - Huyện Bảo Yên chỉ đạo các phòng, ban liên quan của huyện tăng cường kiểm tra, quản lý, sử dụng tiền công đức, tiền tài trợ bảo đảm chặt chẽ, đúng theo quy định của pháp luật.

Bảo Yên tăng cường kiểm tra, quản lý, sử dụng tiền công đức, tiền tài trợ tại các di tích. (Ảnh minh họa)

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa - Thông tin, Ban Quản lý di tích và phát triển du lịch huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc đặt các hòm công đức, giọt dầu và hoạt động của các tổ kiểm đếm tiền công đức tại các di tích trên địa bàn huyện. Định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả kiểm đếm, việc thu và sử dụng tiền công đức, tài trợ từ các di tích trên địa bàn huyện theo quy định.

Nguồn thu tiền công đức, tài trợ từ các di tích và hoạt động lễ hội phải được quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, có ghi chép, bảo đảm công khai, minh bạch.

Năm 2024, huyện Bảo Yên phấn đấu đón khoảng 1,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 1.200 tỷ đồng.

Biên tập: Hùng Cường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết