Ký kết tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

13:48 14-09-2019 | :235

Laocaitv.vn - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về  an toàn giao thông, Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết với ngành Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tỉnh đoàn Lào  Cai chương trình phối hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, giai đoạn 2019 – 2024.

Những năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông giữa Công an tỉnh với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã bám sát từng nội dung, kế hoạch, chuyên đề cụ thể như: “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” đã đạt được những kết quả thiết thực như số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn giảm, ý thức người tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt.

Quang cảnh hội nghị.

Chương trình ký kết nhằm thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; các giải pháp, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trong cộng đồng dân cư, trong học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần giữ vững, đảm bảo và ổn định trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Căn cứ các nội dung của chương trình phối hợp, các cơ quan chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên tổ chức giao ban liên ngành để trao đổi thông tin, rút kinh nghiệm và báo cáo theo ngành dọc. Lồng ghép trong hoạt động chuyên môn của từng đơn vị, qua đó nâng cao vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ, đoàn viên trong việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông. Hằng năm có hình thức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp và trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tại buổi ký kết, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ giai đoạn 2019-2024.

Thanh Hà – Xuân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết