Lào Cai ban hành bộ chỉ số mới, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số

11:55 29-11-2023 | :159

Laocaitv.vn - UBND tỉnh Lào Cai vừa Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bộ chỉ số mới bổ sung các chỉ tiêu về hạ tầng cấp tỉnh, huyện, xã... đồng thời sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu về Dịch vụ công trực tuyến liên quan đến chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Rà soát, bổ sung các chỉ tiêu về ứng dụng chuyển đổi số theo thực tế: Tỷ lệ người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2; Tỷ lệ cài đặt VNeID, VSSID, Lào Cai Số…

Bộ chỉ số được đánh giá theo nguyên tắc: Đảm bảo tính công khai, khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng, kết quả chuyển đổi số của từng cơ quan, đơn vị, địa phương tại thời điểm đánh giá.

Thế Long


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết