Lào Cai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

08:47 03-03-2021 | :226

Laocaitv.vn - Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục của Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ cho công tác cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 2/3/2021, Công an tỉnh đã thu nhận được 4.859 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc dừng cấp CMND, Công an tỉnh đã thông báo và chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố dừng tiếp nhận cấp CMND 9 số từ ngày 22/01/2021 để chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Tính đến ngày 2/3/2021, Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã thu nhận được 4.859 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân và đang tổ chức cấp thẻ căn cước công dân lưu động tại các sở, ngành, trường học và một số địa phương trong tỉnh.

Thanh Sơn – Việt Hòa


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết