Lào Cai chú trọng công tác quản lý quy hoạch kiến trúc

09:56 28-03-2020 | :165

Laocaitv.vn - Trong xây dựng và phát triển đô thị hiện nay, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng có vai trò rất quan trọng, bởi đây là vấn đề vừa mang tính chiến lược nhưng phải đi trước một bước làm cơ sở cho đầu tư xây dựng các công trình, chỉnh trang và phát triển đô thị... Đây cũng là giải pháp để quản lý xây dựng đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Do vậy, công tác quản lý quy hoạch kiến trúc đang được tỉnh Lào Cai quan tâm đẩy mạnh.

Xác định rõ tầm quan trọng của việc quy hoạch kiến trúc, trong những năm qua, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã thường xuyên thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị và các khu công nghiệp trên địa bàn cho tỉnh. Đặc biệt, tỉnh chủ trương xây dựng đô thị theo hướng hiện đại nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Văn Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc quy hoạch tỉnh Lào Cai cho biết: “Lào Cai định hướng phát triển đô thị xanh và thông minh; cùng với việc triển khai các nội dung này, chúng tôi đang triển khai các đề án về quy hoạch phân khu, cũng như đồ án chi tiết để bám sát vào các nội dung đó, tạo ra một môi trường sống thông minh và xanh cho người dân”.

Quy hoạch kiến trúc hiệu quả sẽ góp phần kêu gọi các nhà đầu tư đến với địa phương.

Tuy đã có những bước tiến quan trọng nhưng nhìn một cách tổng thể, khách quan, công tác quy hoạch và lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại như công tác lập, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết đô thị chưa đáp ứng kịp thời theo sự phát triển của xã hội.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện. Tất cả các địa phương này đều đã có quy hoạch cụ thể với tầm nhìn từ trung cho đến dài hạn. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng cũng đã tập trung tham mưu cho tỉnh về quy hoạch các vùng phát triển trọng điểm về du lịch như ở huyện Bắc Hà, xã Y Tý (Bát Xát). Qua đó, giới thiệu địa điểm, kêu gọi các nhà đầu tư đến với địa phương.

Công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị được triển khai hiệu quả sẽ góp phần tích cực trong giới thiệu địa điểm, kêu gọi đầu tư, quản lý đất đai, quản lý và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật... Các dự án này đã và sẽ từng bước làm thay đổi diện mạo đô thị, góp phần xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển ở khu vực miền núi phía Bắc.

Thanh Hà – Việt Hòa


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết