Lào Cai có gần 950 chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh được xây dựng và thực hiện

14:39 27-02-2020 | :42

Laocaitv.vn - Với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”, đến hết năm 2019, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã bổ sung và ban hành chuẩn mực đạo đức, khái quát thành khẩu hiệu hành động để cán bộ, đảng viên học tập, tu dưỡng và rèn luyện.

Lào Cai có gần 950 chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh được xây dựng và thực hiện.

Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị, địa phương theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Nội dung chuẩn mực cơ bản được xây dựng trên 7 cơ sở yêu cầu trong Quy định số 28 của Tỉnh ủy Lào Cai. Chuẩn mực đạo đức được rà soát, khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, treo ở nơi dễ quan sát, có tính trực quan cao để cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện. Nhiều đơn vị đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức sát thực tế như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy "Nắm vững chủ trương, tham mưu hiệu quả, đoàn kết, trách nhiệm; nói viết thuyết phục"; ngành Dân vận "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm"; Văn phòng Thị ủy Sa Pa: "Kịp thời, chính xác, hiệu quả, không kể giờ, không chờ việc"…

Đến hết năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã có gần 950 chuẩn mực đạo đức được xây dựng. Cán bộ, đảng viên trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao cùng với chuẩn mực đạo đức để nêu gương, gắn với tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Trong năm 2019, toàn tỉnh có trên 41.000 cán bộ, đảng viên đăng kí nêu gương và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm, trong đó có trên 14.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Cách làm phổ biến là đảng viên đăng kí cam kết, tổ chức đảng thẩm định nội dung cam kết, viết đánh giá kết quả thực hiện cam kết gắn với kiểm điểm cán bộ, công chức, đảng viên theo quy định. Một số tổ chức cơ sở đảng có cách làm chủ động, sáng tạo để đôn đốc, theo dõi việc cam kết, nêu gương, tu dưỡng rèn luyện đạo đức./.

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết