Lào Cai phấn đấu có thêm 10 xã đạt tiêu chí thu nhập

14:58 16-08-2022 | :76

Laocaitv.vn - Năm 2022, Lào Cai phấn đấu có thêm 10 xã đạt tiêu chí thu nhập, 1 xã đạt tiêu chí hộ nghèo và 4 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất.

Để đạt được mục tiêu đề ra các cơ quan chuyên môn, các địa phương triển khai nghiêm túc hiệu quả 4 nội dung trọng tâm trong giai đoạn 2022 – 2025, gồm: Phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, an toàn gắn với mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm…; phát triển kinh tế hợp tác xã gắn với thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện quy định của tỉnh về phong trào thi đua “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” gắn với thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

 Mai Huệ - Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết