Lào Cai phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% - 5% trong 5 năm tới

14:45 20-09-2020 | :221

Laocaitv.vn - Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của Lào Cai giảm xuống còn 8,46%, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành của cả nước. Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, Lào Cai phấn đấu mỗi năm giảm từ 3% - 5% tỷ lệ hộ nghèo.

Lào Cai phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% - 5% trong 5 năm tới.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các chương trình, giải pháp giảm nghèo, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững, ưu tiên giảm nghèo thu nhập và vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai hiệu quả đề án Tổng thể phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách, biện pháp trợ giúp phát triển kinh tế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo theo hướng tạo cơ hội cho mọi người dân, nhất là nhóm yếu thế hòa nhập, tiếp cận các nguồn lực phát triển và thụ hưởng các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội; tuyên truyền, động viên, phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tích cực lao động, sản xuất, chủ động thay đổi tập quán canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới vào sản xuất.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục chú trọng đến công tác hướng nghiệp, tư vấn, hỗ trợ giải quyết việc làm, nhất là ở nông thôn và vùng khó khăn được đẩy mạnh, từng bước thay đổi tư duy, nhận thức của gia đình, xã hội về hướng nghiệp học nghề. Chuyển hướng đào tạo từ cung sang cầu thị trường lao động. Xây dựng mối quan hệ cung cầu lao động giữa cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp, giữa lao động địa phương thực hiện chương trình dự án giảm nghèo và tổ chức sử dụng lao động.

Trung Kiên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết