Lào Cai phấn đấu hoàn thành 29 thôn kiểu mẫu và 25 thôn NTM

19:58 22-10-2019 | :115

Laocaitv.vn - Sau gần 04 năm triển khai mô hình “Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới" tỉnh Lào Cai đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong công tác vệ sinh môi trường, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kế hoạch năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành 29 thôn kiểu mẫu và 25 thôn nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, nhân dân các thôn được đăng ký phấn đấu thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới đã tích cực thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường thôn bản, chỉnh trang nhà cửa, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo... Tính đến hết tháng 9/2019, toàn tỉnh có đã có 70 thôn, bản được công nhận là thôn kiểu mẫu và 96 thôn, bản được công nhận là thôn nông thôn mới.

Có được kết quả trên là do các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân từ thụ động, trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước sang chủ động lựa chọn nội dung ưu tiên, đóng góp công sức thực hiện xây dựng nông thôn mới nói chung và xây dựng thôn kiểu mẫu và thôn nông thôn mới nói riêng. Từ đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng để Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương sớm cán đích./.

Vân Anh - Ngọc Dương


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết