Lào Cai quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

09:38 30-03-2020 | :224

Laocaitv.vn - UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa đối với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh minh họa)

Việc lựa chọn sách giáo khoa đối với các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ căn cứ vào những tiêu chí sau:

Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó nội dung, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả, cấu trúc, ngôn ngữ và hình thức trình bày phù hợp với đặc điểm về văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán, bản sắc dân tộc, ngôn ngữ, tính chất vùng miền...; phù hợp với đặc điểm các ngành kinh tế của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện cho các trường, các địa phương bổ sung thông tin và nội dung phù hợp, gắn với đặc thù của địa phương. Giá sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế và thu nhập của người dân; sách có thể sử dụng lâu dài.

Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Cụ thể là phù hợp với năng lực, trình độ cán bộ quản lý, giáo viên; phù hợp với các hoạt động đổi mới giáo dục có hiệu quả đã triển khai ở Lào Cai như: Nội dung mỗi bài học trong sách giáo khoa giúp giáo viên dễ dàng lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh; có các nội dung, chủ đề kiến thức liên môn giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết bài học với thực tiễn cuộc sống. Nội dung sách giáo khoa giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực của học sinh; giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục. Sách phải phù hợp với năng lực và tâm lý lứa tuổi học sinh như: Mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở các vùng miền, vừa tạo đỉều kiện cho học sinh phát huy năng lực riêng; đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với mọi học sinh; có chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, tương tác, hình thành các năng lực...

Nguyễn Tâm


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết