Lào Cai sẽ sắp xếp, sáp nhập 19 đơn vị hành chính

15:40 29-08-2019 | :1389

Laocaitv.vn - Trong giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Lào Cai sẽ sắp xếp 19 đơn vị hành chính gồm 16 xã, 2 phường và 1 thị trấn.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính góp phần phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển.

Số lượng các đơn vị hành chính tỉnh Lào Cai sau khi thực hiện sắp xếp vẫn giữ nguyên 8 huyện, 1 thành phố với 154 đơn vị xã, phường, thị trấn; giảm 10 đơn vị hành chính cấp xã, phường so với trước đây.

Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sau sáp nhập: Hợp nhất Đảng ủy các đơn vị hành chính cấp xã trước khi thực hiện sắp xếp thành Đảng ủy đơn vị hành chính mới; các chi bộ trực thuộc các đơn vị hành chính cũ chuyển thành trực thuộc Đảng ủy đơn vị hành chính mới.

Các cơ quan chính quyền gồm HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể sẽ thực hiện hợp nhất trước khi thực hiện sắp xếp thành các đơn vị hành chính mới.

Số lượng cán bộ công chức cấp xã dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp là 160 người; đối với đội ngũ cán bộ này tỉnh đã có phương án sắp xếp cụ thể đảm bảo trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực thi hành.

Tổng số cán bộ, công chức của các đơn vị hành chính mới thành lập sẽ đảm bảo theo Nghị định số 34 của Chính phủ... Việc sắp xếp này nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính của tỉnh Lào Cai, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển.

Hồng Giang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết