Lào Cai tham gia học Nghị quyết lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

10:20 05-12-2022 | :183

Laocaitv.vn - Sáng ngày 5/12, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập tại 11.632 điểm cầu.

Tham dự tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị cũng được kết nối tới điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và một số cơ quan trong tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lào Cai.

Phát biểu quán triệt trước khi diễn ra hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức, hành động của toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Từ đó, thống nhất triển khai, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị: "Mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 6, thứ nhất là giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ những quan điểm chính, nội dung lớn của Nghị quyết; thứ hai, cần phải thống nhất trong nhận thức và hành động của tất cả cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức. Sau hội nghị, những đối tượng nào chưa được cập nhật, chưa được quán triệt thì Đảng bộ các cơ quan có trách nhiệm tiếp tục triển khai để cán bộ công chức, viên chức học tập Nghị quyết".

Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, cùng với quán triệt yêu cầu chấp hành nghiêm túc việc học tập, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong khẳng định, Tỉnh uỷ giao các Ban thuộc Tỉnh ủy và cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XIII phù hợp với thực tiễn địa phương. Giao cho Ban Nội chính xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  số 27, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết 28; Ban Cán sự Đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29 và Kết luận 45.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu trước ngày 15/12, các Ban Đảng Tỉnh ủy phải hoàn thành xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 6 để thảo luận và trình Tỉnh ủy ban hành ngay trong tháng 1/2023, làm sơ sở để triển khai thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

Mai Huệ - Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết