Lào Cai tinh giản được gần 4 nghìn biên chế

21:50 11-08-2020 | :92

Laocaitv.vn - Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Lào Cai đã tinh giản được 3.920 biên chế, vượt so với mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.  

Lào Cai tinh giản được gần 4 nghìn biên chế.

Có được kết quả đó, ngay đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy thống nhất chủ trương giao phân bổ chỉ tiêu tinh giản biên chế để đến hết năm 2020 tối thiểu giảm 10% biên chế của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và theo vị trí việc làm. Ở khối Đảng, đoàn thể tinh giản biên chế và cắt giảm biên chế 166/1151 người, đạt 14%, giảm 213 đơn vị, đầu mối, 180 lãnh đạo.  

Tỉnh Lào Cai sẽ tập trung vào một số giải pháp, như tiếp tục rà soát, kiện toàn các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh gọn về đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, giảm các tổ chức trung gian; sáp nhập những đơn vị có chức năng nhiệm vụ tương đồng hoặc trùng lặp; giải thể những đơn vị hoạt động không hiệu quả chuyển cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài Nhà nước thực hiện; rà soát, sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết tinh giản những nơi thừa, dôi dư biên chế, dôi dư cơ cấu, những cá nhân có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức yếu kém.

Trung Kiên - Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết