Lào Cai triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2020 - 2030

09:37 22-09-2020 | :94

Laocaitv.vn - Bên cạnh các giải pháp đảm bảo cung ứng nguồn điện, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính.

Những năm gần đây, Lào Cai luôn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, nền kinh tế quốc dân chuyển mạnh từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) hằng năm của Lào Cai luôn trên 10%, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm trên 90% tổng GRDP. Tuy nhiên, cùng với tăng trưởng kinh tế cao thì nhu cầu sử dụng năng lượng của Lào Cai cũng ngày càng lớn. Tốc độ tăng tiêu thụ điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh là 13,5%/năm.

Song song với phát triển kinh tế, tình trạng khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên hóa thạch và ô nhiễm môi trường đang gia tăng dẫn đến sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là xu hướng được toàn thế giới hướng tới. Tỉnh Lào Cai đã và đang quan tâm đến việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và sinh hoạt, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo thay thế năng lượng truyền thống. Nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khai thác hợp lý các nguồn năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, Lào Cai đã ban hành và triển khai thực hiện khá hiệu quả Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2014 - 2020.

 

Tiết kiệm năng lượng là xu hướng trong sản xuất và tiêu dùng. (Ảnh: Cao Bá Quý)

Tuy nhiên, qua tổng kết thực hiện chương trình, vẫn còn một số khó khăn, thách thức như: Kinh phí dành cho chương trình còn hạn chế; một số cơ quan, đơn vị chưa có ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, còn sử dụng các phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, gây ô nhiễm môi trường; khả năng tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp chưa được khai thác tốt; do sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo có suất đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn lâu nên là rào cản thu hút đầu tư và sự tham gia của toàn xã hội trong sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường...

Để tiếp tục thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, UBND tỉnh Lào Cai đã triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2020 - 2030 với mục tiêu phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5 - 7% trong giai đoạn 2020 - 2025 và từ 8 - 10% trong giai đoạn 2026 - 2030.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp thiết thực giúp cải thiện hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời giúp bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp cho công cuộc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cao Bá Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết