Mức đóng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức từ 01/7/2023

10:18 01-06-2023 | :11367

Laocaitv.vn -Theo Nghị định 24/2023 của Chính phủ, từ ngày 01/7/2023, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng. Do vậy, mức đóng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng theo, cụ thể như sau:

Mức đóng BHXH của công chức, viên chức = Tỷ lệ đóng BHXH x Tiền lương tháng tính đóng BHXH.

Trong năm 2023, không có sự thay đổi về tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể: Cán bộ, công chức đóng 8% vào quỹ hưu trí tử tuất; 1,5% vào quỹ BHYT.

Viên chức đóng 8% vào quỹ hưu trí tử tuất; 1,5% vào quỹ BHYT và 1% tiền bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, tổng cộng tỷ lệ đóng BHXH của cán bộ, công chức là 9,5% còn viên chức là 10,5%.

Tiền lương tháng đóng BHXH của cán bộ, công chức = Tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm + các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Trong đó: Tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm = hệ số lương x mức lương cơ sở; tiền lương tháng đóng BHXH tối đa của cán bộ, công chức = 20 x mức lương cơ sở.

  Thúy Trang (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết