Năm 2020, Lào Cai có thêm 38 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

20:12 21-01-2021 | :100

Laocaitv.vn - Bằng các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, huy động sức dân trong những việc làm cụ thể, kết thúc năm 2020, toàn tỉnh đã có thêm 38 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhân dân các địa phương tích cực tham gia cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới tại các xã được triển khai sôi nổi trong toàn tỉnh tạo nên sức mạnh nội sinh mạnh mẽ trong Nhân dân. Nhiều cách làm hay, sáng tạo được các địa phương triển khai học tập, nhân rộng đem lại hiệu quả thiết thực.

Kết quả trong năm 2020, toàn tỉnh có 38 thôn được công nhận đạt chuẩn, trong đó có 27 thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu, 11 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 134 thôn nông thôn mơi kiểu mẫu, 123 thôn nông thôn mới. Mục tiêu năm 2021, tỉnh Lào Cai phấn đấu có thêm 25 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu và 35 thôn được công nhận thôn nông thôn mới.

Việt Hùng – Vũ Giang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết