Năm 2023 tiếp tục giảm tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

14:09 24-03-2023 | :903

Laocaitv.vn - Phấn đấu không còn hôn nhân cận huyết thống, giảm 30% người tảo hôn và giảm 30% phụ nữ người dân tộc thiểu số sinh con lần đầu dưới 18 tuổi. Đây là mục tiêu đang được tỉnh Lào Cai chỉ đạo triển khai năm 2023.

Tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở địa bàn vùng cao.

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của đồng bào về tác hại, hệ lụy từ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tiếp tục duy trì hiệu quả 17 mô hình điểm can thiệp giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; bồi dưỡng kỹ năng vận động, truyền thông cho cán bộ tại các địa phương, cơ sở; bám sát địa bàn dân cư, phát hiện, vận động ngăn chặn kịp thời các trường hợp có ý định tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Năm 2022, với sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành, tổ chức đoàn thể, đã kịp thời ngăn chặn 177 trường hợp có ý định tảo hôn, trong năm chỉ còn 165 trường hợp tảo hôn, không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

Thào Sếnh

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết