Năm 2024, phấn đấu 115 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo trong bộ tiêu chí nông thôn mới

09:45 19-04-2024 | :129

Laocaitv.vn - Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2024, toàn tỉnh có 115/127 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 26 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

 

Để đạt mục tiêu này, từ giờ tới cuối năm, ngành giáo dục sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trong tâm như: tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục mầm non, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; đổi mới mạnh mẽ đồng bộ về nội dung, hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi...

Phấn đấu 115 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

Với Tiêu chí số 5 – Tiêu chí Trường học, sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng phòng học, phòng học bộ môn, các công trình phụ trợ, mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt; phấn đấu đến hết năm 2024, toàn tỉnh có 68% trường đạt chuẩn quốc gia, 89/127 xã đạt Tiêu chí số 5 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới.

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết