Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư TW Đảng

15:18 06-11-2019 | :965

Laocaitv.vn - Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo các đảng bộ nghiêm túc thực hiện.

Trong đó, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 47 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yêu cầu các chi bộ trong mỗi loại hình phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Đảng và sinh hoạt chuyên đề; làm tốt việc phân công công tác cho đảng viên. Đặc biệt, Tỉnh ủy chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Lào Cai, qua việc thực hiện Chỉ thị số 10, hoạt động của các chi bộ đã có chuyển biến tích cực, trên 90% chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; trên 70% chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề 04 lần/năm. Nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng. Nhiều chi ủy, chi bộ, bí thư đã có phương pháp, cách làm sáng tạo, tính dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được phát huy. Các vấn đề nổi lên của địa phương được đảng viên trao đổi, bày tỏ chính kiến, đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết