Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai chủ động các giải pháp kiểm soát nợ xấu

06:45 16-09-2019 | :223

Laocaitv.vn - Để đảm bảo an toàn các dòng vốn đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh chủ động đưa ra nhiều giải pháp kiểm soát nợ xấu.

Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh chủ động đưa ra nhiều giải pháp kiểm soát nợ xấu. (Ảnh minh họa)

Trên địa bàn tỉnh hiện có 14 chi nhánh ngân hàng thương mại, 1 ngân hàng chính sách xã hội, 1 ngân hàng phát triển và 2 quỹ tín dụng nhân dân. Điều đáng ghi nhận là dòng vốn ngân hàng đầu tư đã hướng vào đầu tư để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc 4 chương trình, 19 đề án của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai cho biết, để đảm bảo an toàn dòng vốn đầu tư, kiểm soát nợ xấu và đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai đã sớm đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó, ngân hàng tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm các cơ chế, chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng được triển khai đầy đủ, kịp thời. Đó là tập trung quán triệt, chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn bám sát chủ trương, các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp triển khai, thực hiện tốt các quy định về xử lý nợ xấu. Thực hiện phân loại quan hệ tín dụng của khách hàng để có biện pháp phù hợp nhằm giảm thấp nợ xấu, hạn chế phát sinh nợ xấu. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, xét duyệt cho vay, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng tiền vay của khách hàng... Đồng thời, chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn cơ cấu lại hệ thống gắn với xử lý nợ xấu. Đẩy mạnh kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và tích cực đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng và sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Thanh Sơn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết