Ngành Thuế hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch hợp nhất các Chi cục Thuế

08:04 26-02-2020 | :114

Laocaitv.vn - Đến nay, toàn hệ thống Thuế đã hoàn thành việc hợp nhất các Chi cục Thuế. Sau khi hợp nhất số lượng Chi cục Thuế còn lại là 415, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, Tổng cục Thuế đã xây dựng đề án sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế cấp huyện để thành lập Chi cục Thuế khu vực.

Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai được thành lập năm 2019 trên cơ sở sáp nhập Chi cục Thuế 2 huyện Bắc Hà và Si Ma Cai.

Theo lộ trình đến hết năm 2020, toàn hệ thống thuế sẽ phải hợp nhất khoảng 548 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố của 63 Cục Thuế thành 257 Chi cục Thuế khu vực, giảm 291 Chi cục Thuế, chỉ còn 420 Chi cục Thuế cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trong toàn quốc.

Từ cuối năm 2018, trong năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 111 Quyết định thành lập Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố trong cả nước, qua đó, tiến hành sắp xếp hợp nhất 565 Chi cục Thuế để thành lập 269 Chi cục Thuế khu vực, giảm 296 Chi cục Thuế. 

Tính đến hết tháng 2/2020, toàn hệ thống Thuế đã hoàn thành việc hợp nhất các Chi cục Thuế. Số lượng Chi cục Thuế sau khi hợp nhất còn lại là 415 Chi cục Thuế, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng theo Quyết định số 41 của Thủ tướng Chính phủ.

Do làm tốt công tác chuẩn bị trước và sau khi hợp nhất nên về cơ bản các Cục Thuế không gặp vướng mắc lớn, các Chi cục Thuế khu vực hoạt động ổn định, không xáo trộn, không gây khó khăn cho người nộp thuế.

Hùng Cường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết