Người dân Bảo Thắng đồng thuận đối với việc đề nghị huyện nông thôn mới

08:33 27-02-2021 | :96

Laocaitv.vn - Với mong muốn đánh giá khách quan, thực chất nhất kết quả xây dựng nông thôn mới ở địa phương, huyện Bảo Thắng đang tập trung lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Việc tổ chức lấy ý kiến của người dân đã và đang được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng đẩy mạnh thực hiện với những hình thức phù hợp. Đến nay, huyện đã hoàn thành trên 60% khối lượng công việc, đảm bảo số lượng và chất lượng.

Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân với việc đề nghị huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tại thôn Hốc Đá, xã Xuân Quang.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Thắng cho biết: “Thực hiện đúng quy định dân chủ ở cơ sở, cũng như sự hài lòng thực sự của người dân, chúng tôi đã tuyên truyền cho người dân tham gia ý kiến với tinh thần trách nhiệm xây dựng huyện Bảo Thắng; nếu có những kiến nghị, đề xuất hay thì có thể ghi vào phiếu để kiến nghị với các cấp ủy Đảng, chính quyền để xây dựng huyện Bảo Thắng đạt nông thôn mới thật sự bền vững”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Bảo Thắng đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 2/3 sẽ hoàn thành toàn bộ việc lấy ý kiến của người dân theo quy định. Thông qua hoạt động này sẽ giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để duy trì và nâng cao hơn nữa kết quả xây dựng nông thôn mới đã đạt được.

Mai Huệ - Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết