Nhân rộng mô hình "Dân vận khéo"

16:11 28-03-2020 | :75

Laocaitv.vn - Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai có trên 1.000 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới.

Toàn tỉnh Lào Cai có trên 1.000 mô hình “Dân vận khéo”.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được cấc cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, trọng tâm là “Dân vận khéo” về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cải tạo tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, vệ sinh môi trường. Một số mô hình như “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn”; “Nhà sạch, vườn đẹp” đã phát huy hiệu quả thiết thực. Cùng với tuyên truyền vận động Nhân dân, thông qua mô hình dân vận khéo, Ban tuyên vận các xã, phường, thị trấn tăng cường nắm bắt tình hình, dư luận xã hội tại địa bàn dân cư, các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, từ đó, tham mưu cấp ủy biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Được biết, trong năm 2019, hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức được 661 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Trong đó, cấp tỉnh 24 cuộc; cấp huyện 198 cuộc; cấp xã 429 cuộc. Qua tiếp xúc, đối thoại đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân, đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết