Nỗ lực xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh

10:52 18-09-2019 | :1066

Laocaitv.vn - Trong những năm qua, chính quyền các cấp tại Lào Cai đã không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, tạo sự bứt phá mạnh mẽ để Lào Cai sớm trở thành tỉnh phát triển của khu vực Trung du miền núi phía Bắc, như mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Cùng với các địa phương, thành phố Lào Cai đã đưa ra nhiều giải pháp, phấn đấu đến năm 2020 có 80% trở lên tổ chức chính quyền cơ sở đạt trong sạch vững mạnh.

Vừa qua phường Bình Minh được công nhận là Đảng bộ Trong sạch vững mạnh 05 năm liền. 

Theo quy định, có 06 tiêu chí cơ bản trong bảng tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, bám sát những tiêu chí đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc củng cố, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh được cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố xác định là nhiệm vụ then chốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển tại các địa phương. Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, với nhiều dự án trọng điểm, liên quan trực tiếp đến đời sống hàng nghìn hộ dân địa phương. Để củng cố và kiện toàn chính quyền cơ sở, thành phố đã thực hiện việc tăng cường cán bộ, công chức của thành phố xuống hỗ trợ, triển khai các chủ trương đến nhân dân. Mọi quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân đều được các cấp chính quyền giải quyết công khai, dân chủ. Mọi nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước đều được nhân dân tích cực triển khai thực hiện. Ông Trần Thái Học, Bí thư Đảng ủy phường Bình Minh, thành phố Lào Cai chia sẻ: “Địa bàn phường Bình Minh có 31 tổ dân phố thì 28 tổ dân phố nằm trong vùng quy hoạch giải phóng mặt bằng và hiện có 20 dự án đang triển khai xây dựng trên địa bàn. Với sự đoàn kết, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong phường, các công trình đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu chung thành phố và của tỉnh đề ra. Đảng bộ xã đã được công nhận là Đảng bộ Trong sạch vững mạnh 05 năm liền và vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Đảng bộ tỉnh”.

Nhằm từng bước tối ưu hoá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước đối với tổ chức và công dân, thành phố đã lựa chọn thí điểm cơ chế một cửa liên thông, công khai hoá các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch, cắt giảm đáng kể thời gian, giảm tối đa sự phiền hà và chi phí cho nhân dân. Ông Nguyễn Ngọc Bắc, người dân phường Bình Minh, thành phố Lào Cai cho biết: "Hôm nay tôi đến đây giao dịch làm một số giấy tờ thì tôi thấy hài lòng với thái độ phục vụ của các cán bộ khi giao dịch nơi đây, các giấy tờ cũng được giải quyết nhanh chóng không phải đi lại nhiều. Tôi mong rằng thái độ phục vụ với người dân sẽ ngày càng được phát huy hiệu quả, tránh gây phiền hà cho người dân khi đến giao dịch”.

TP Lào Cai thực hiện thành công cơ chế một cửa liên thông, công khai hoá các thủ tục hành chính.

Những cải cách về tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nói chung và chính quyền cơ sở nói riêng trên địa bàn thành phố đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền 17 xã, phường tại thành phố được tập trung đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ý thức đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường được nâng lên rõ rệt, từ đó tạo sức bật mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Ông Đặng Quang Chung, Chủ tịch UBND phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai cho biết: "Trong thời gian qua, chúng tôi đã quyết liệt triển khai các biện pháp trong xây dựng tổ chức cơ sở chính trị trong sạch vững mạnh, quan tâm đến công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác công vụ để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng mục tiêu nghị quyết đại hội các cấp đề ra".

Cho tới nay, toàn thành phố đã thực hiện vượt mục tiêu Đại hội đề ra khi có trên 80% xã, phường đạt danh hiệu Tổ chức chính quyền cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Kết quả đó có được do các cấp chính quyền thành phố đã nỗ lực thay đổi từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, cải cách từ chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bắt đầu từ cấp thấp nhất là cấp cơ sở. Kết quả này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở thành phố có thể đảm trách những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề hơn đặt ra trong giai đoạn tới./.

                                                          Thanh Sơn – Xuân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết