Nông dân đóng góp gần 8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

13:21 16-07-2019 | :80

Laocaitv.vn - Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân các địa phương tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã giao chỉ tiêu cho cán bộ hội cơ sở thực hiện xây dựng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Các cán bộ, hội viên nông dân đã tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nhất là tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được các địa phương đẩy mạnh thực hiện.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm nay, hội viên, nông dân trong tỉnh đã tự nguyện đóng góp trên 7 tỷ 700 triệu đồng, trên 15.850 công lao động, hiến trên 587 m2 đất xây dựng nông thôn mới; tiến hành sửa chữa và làm mới được 38 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa và sửa chữa 42 km kênh mương; làm mới và chỉnh trang 319 nhà ở, 215 nhà tiêu hợp vệ sinh và nhiều chương trình, phần việc khác... Bên cạnh đó, hội cũng đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân làm được 32 bể biogas, góp phần thực hiện tốt tiêu chí vệ sinh môi trường trong sản xuất, chăn nuôi; tổ chức tuyên truyền đến gần 100.000 hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong năm 2019.

Huyền Trang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết