Phát huy vai trò của người có uy tín trong phòng chống tảo hôn

15:48 03-08-2022 | :335

Laocaitv.vn - Sa Pa hiện có gần 100 người có uy tín cư trú tại 94 thôn thuộc 17 xã, phường của thị xã. Đội ngũ này đã và đang phát huy tốt vai trò, vận động Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, cải tạo tập tục lạc hậu.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong phòng chống tảo hôn.

Nhờ sự tham gia tích cực của người có uy tín, nhiều vụ việc phức tạp tại địa phương đã được giải quyết, trong đó có vấn nạn tảo hôn. Theo thống kê của Phòng Dân tộc thị xã Sa Pa, qua các năm, số trường hợp tảo hôn đã giảm dần, trước là gần 40 trường hợp/năm, 3 năm gần đây chưa đến 30 trường hợp/năm.

Để đạt được kết quả này, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã đã tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với người có uy tín; thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho người có uy tín. Kịp thời biểu dương những đóng góp và tạo thuận lợi nhất để người có uy tín phát huy tốt vai trò tại địa phương.

 Vân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết