Phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

15:38 16-08-2022 | :91

Laocaitv.vn - Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai hàng năm tăng cả về số lượng và chất lượng.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện tỉnh Lào Cai có trên 25.000 cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, tỉnh; trong đó có trên 7.700 người là người dân tộc thiểu số, chiếm 30,42%. Cấp xã có hơn 3.100 cán bộ, công chức với trên 61% là người dân tộc thiểu số. Hầu hết cán bộ dân tộc thiểu số đủ tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức. Nhiều cán bộ người dân tộc thiểu số đã có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ…

Tuy nhiên, công tác đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn chưa cân đối với tỷ lệ dân tộc thiểu số ở địa phương. Đặc biệt, cán bộ dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn cao, nghiên cứu khoa học hay ở cấp chiến lược còn ít; đòi hỏi phải có sự điều chỉnh chính sách và thực hiện bằng những giải pháp đồng bộ.

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết