Phát triển hạ tầng đô thị để tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân

19:22 18-05-2022 | :1400

Laocaitv.vn - Cùng với điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" được kết nối trực tiếp đến 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hàng loạt các vấn đề chiến lược trong phát triển đô thị được nêu trong Nghị quyết đã thu hút sự quan tâm của cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

 

Xác định rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quá trình đô thị hóa là tất yếu khách quan, là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, các địa phương đã nỗ lực huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời tập trung hoàn thiện các quy hoạch, phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, đô thị văn minh, giàu bản sắc; xây dựng mô hình chính quyền đô thị gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị.

Quy hoạch tổng thể đô thị Sa Pa, phấn đấu đưa Sa Pa thành đô thị loại III vào năm 2030.

Đồng chí Phan Đăng Toàn, Bí thư Thị ủy Sa Pa nói: “Xây dựng và quản lý đô thị theo phân khu, trong đó chú trọng đến việc xây dựng hạ tầng đô thị, cảnh quan, giao thông kết nối theo định chung của quy hoạch tổng thể đô thị Sa Pa, để phấn đấu đưa Sa Pa thành đô thị loại III vào năm 2030…”

Trong định hướng phát triển đô thị giai đoạn tới, các địa phương trong tỉnh đều chú trọng mở rộng không gian để nâng cao tiêu chí và mật độ dân số đô thị. Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch trung tâm các xã. Bà Lục Thị Tóng, Người dân thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà cho biết: “Hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng đã tạo ra sự thay đổi rõ nét tới đời sống người dân. Khách du lịch đến địa phương ngày càng đông hơn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển dịch vụ, nâng cao thu nhập.”

Mạng lưới đô thị của Lào Cai đang có bước phát triển mạnh mẽ, với 10 đô thị, gồm 1 đô thị loại 2 là thành phố Lào Cai; 1 đô thị loại 4 là thị xã Sa Pa và 8 đô thị loại 5. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh hiện đạt 28%, bằng 63% so với tỷ lệ đô thị hóa bình quân cả nước. Khu vực đô thị hàng năm đang đóng góp khoảng 70 đến 75% GDP chung cả tỉnh.

Bám sát mục tiêu và tầm nhìn Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điểm nhấn trong định hướng quy hoạch đô thị tại Lào Cai sẽ tập trung phát triển đô thị dọc hai bên sông Hồng, từ đó tạo diện mạo khang trang, hiện đại, xứng tầm là những đô thị cửa ngõ trong hoạt động giao thương và hội nhập kinh tế của đất nước.

Nhóm phóng viên

 


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết