Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021

17:34 21-11-2020 | :110

Laocaitv.vn - Ngày 20/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1859/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Trịnh Xuân Trường.

Trước đó ngày 9/11, tại Kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề – HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, đồng chí Trịnh Xuân Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 55/55, đạt 100%.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bàn giao công tác, nhiệm vụ cho đồng chí Trịnh Xuân Trường.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chiều ngày 20/11, Thường trực UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữa đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các nội dung bàn giao gồm: Toàn bộ nhiệm vụ, lĩnh vực công tác cụ thể của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về phân công công việc của thành viên UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 – 2021; bàn giao các nội dung chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND tỉnh ban hành tại Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 06/01/2020; kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020; kế hoạch đầu tư năm 2021; bàn giao tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính – ngân sách năm 2020; kế hoạch thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Bàn giao công tác tổ chức, nội vụ gồm: Tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, địa giới hành chính và một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

 Hùng Cường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết