Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

15:59 14-08-2020 | :98

Laocaitv.vn - Sáng 14/8, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh vê công tác dân tộc giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng tăng cường công tác quy hoạch bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; ban hành Chương trình hành động chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đến năm 2020…Ban Dân tộc cũng đã thực hiện tốt công tác tham mưu, thực hiện các chính sách dân tộc được giao.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu, quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới; tích cực tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chính sách, đề án đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đồng bào dân tộc rất ít người…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Giàng Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ban Dân tộc tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện hoàn thiện chính sách, công tác dân tộc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 và trong cả giai đoạn 2021 - 2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc được giao, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thế Văn - Vũ Giang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết