Phụ nữ Bảo Thắng tích cực xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

20:32 04-05-2022 | :629

Laocaitv.vn - Triển khai Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", các cấp hội phụ nữ huyện Bảo Thắng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Hưởng ứng Cuộc vận động, Hội Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội đăng ký chỉ tiêu cụ thể. Trong quá trình hưởng ứng cuộc vận động, phụ nữ Bảo Thắng đã có nhiều mô hình tiêu biểu, như "Nhà sạch, vườn đẹp" hay  "Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh"... Đến nay, toàn huyện đã có 15 mô hình 10 hộ liền kề "Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh"; gắn biển 20 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "3 đẹp" cho hội viên tiêu biểu.

Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong huyện tiếp tục lựa chọn các nhóm, từ 5 đến 10 hộ có nhiều điểm tương đồng để tiếp tục lan tỏa, xây dựng nhiều hơn các nhóm hộ "Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh", góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Vân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết