Quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số

10:41 18-09-2019 | :205

Laocaitv.vn - Những năm qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nói chung và khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số nói riêng luôn được tỉnh Lào Cai và các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

Trong 5 năm qua, Lào Cai đã triển khai trên 5.000 dự án vay vốn, đạt trên 219 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 6.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng, góp phần ổn định đời sống cho người lao động. Cùng với đó, các cấp, các ngành cũng chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn chính sách lao động, việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp, thông tin tuyển dụng, nhất là đối tượng người dân tộc thiểu số. Qua 5 năm, đã có trên 30.000 lượt lao động tham gia nghe tuyên truyền và tư vấn tuyển dụng, qua đó có khoảng 19.000 lao động, trong đó có 11.000 lao động là người dân tộc thiểu số đã tìm được việc làm. Trong số trên 93.000 người được tuyển sinh và đào tạo nghề, có tới trên 55.000 người dân tộc thiểu số, giải quyết việc làm mới cho khoảng 47.500 lao động là người dân tộc thiểu số.

Kết quả trên đã góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ lệ lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ./.

Thu Hường – Đình Hiếu


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết