Sẽ tổ chức hội thảo về hoạt động của chi bộ đảng, chất lượng, vai trò của đảng viên trong thời kỳ đổi mới, hội nhập

09:40 21-08-2019 | :65

Laocaitv.vn - Hội thảo khoa học cấp tỉnh về tổ chức và hoạt động của chi bộ đảng, chất lượng và vai trò của đảng viên trong thời kỳ đổi mới, hội nhập ở Lào Cai dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm nay, với sự tham gia của 150 đại biểu là Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai; lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố; đại diện một số bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về tổ chức và hoạt động của chi bộ đảng, chất lượng và vai trò của đảng viên trong tình hình hiện nay. Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ thôn, tổ dân phố trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động của chi bộ đảng, chất lượng và vai trò của đảng viên trong thời kỳ đổi mới. Qua hội thảo các chi bộ sẽ có cơ hội được học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, trao đổi về những vấn đề tồn tại vướng mắc tại cơ sở; giúp các đồng chí làm công tác ở các chi bộ nắm rõ quy định của Đảng và chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cấp ủy để thực hiện công tác lãnh đạo đơn vị bảo đảm đúng quy định của Đảng.

Tại hội thảo sẽ đề cập các nội dung như: Công tác lãnh đạo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng. Việc giáo dục rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức; việc liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ Đảng. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm…./.

Nguyễn Tâm


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết