Si Ma Cai - Lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

13:21 04-11-2019 | :3362

Laocaitv.vn - Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 – 2021. Huyện Si Ma Cai sẽ sáp nhập 05 đơn vị hành chính cấp xã thành 02 đơn vị hành chính, triển khai nghị quyết này, huyện đã chỉ đạo và tiến hành các bước đi theo đúng lộ trình.

Huyện Si Ma Cai sẽ tiến hành sắp xếp 05 đơn vị hành chính cấp xã thành 02 đơn vị hành chính cấp xã.

Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện Si Ma Cai sẽ tiến hành sắp xếp 05 đơn vị hành chính cấp xã thành 02 đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, sáp nhập 03 xã Quan Thần Sán, Cán Hồ và Mản Thẩn thành lập xã Quan Hồ Thẩn; sáp nhập xã Lử Thẩn và Lùng Sui thành lập xã Lùng Thẩn. Ở các địa phương này, quy trình, thời gian sáp nhập được Đảng ủy, HĐND, UBND xã tập trung chỉ đạo theo tiến độ. Còn tại UBND xã Lùng Sui, địa điểm dự kiến đặt trụ sở hoạt động của Đảng ủy, HĐND, UBND xã mới Lùng Thẩn, thời điểm này, việc bố trí, sắp xếp lại nơi làm việc của các bộ phận đang được gấp rút triển khai. Trong đó, nổi bật là công trình nhà văn hóa đa năng của xã đang trong giai đoạn hoàn thiện. Lùng Sui cũng đã sửa chữa, nâng cấp một số công trình phụ trợ, đảm bảo cơ sở vật chất cho bộ máy mới hoạt động thuận lợi. Về cơ bản, kế hoạch sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Si Ma Cai hiện đang rất thuận lợi. Tuy nhiên, bà con địa phương cũng có những tâm tư, mong muốn được cấp ủy, chính quyền lắng nghe. Bà Sùng Thị Tráng, thôn Lử Thẩn, xã Lử Thẩn, huyện Si Ma Cai chia sẻ: "Chúng tôi cũng hơi lăn tăn bởi vì sáp nhập xã, thì đi vào Lùng Sui hơi xa, hơi buồn một chút, nhưng chủ trương của huyện, xã như thế thì cũng đồng thuận thôi. Chúng tôi chỉ mong họp thôn nhiều hơn, cán bộ xã quan tâm giải quyết công việc cho nhân dân hơn".

Địa điểm dự kiến đặt trụ sở hoạt động của xã mới Lùng Thẩn đang được xây dựng.

Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huyện tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu về chủ trương chung. Đặc biệt, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên năng lực, trình độ công tác và yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Mục tiêu cao nhất không chỉ đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch mà quan trọng là phải tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trước mắt, huyện Si Ma Cai chỉ đạo các xã diện sáp nhập tiếp tục chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất trong điều kiện cho phép. Về lâu dài, huyện cũng xem xét, đề nghị tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư xây mới, hoàn thiện một số công trình hạ tầng, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động lãnh đạo, điều hành cũng như phục vụ tốt nhân dân các dân tộc trên địa bàn./.

                      Lê Liên - Đức Tính


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết