Sơ kết công tác ngành Nội vụ toàn quốc

13:35 16-07-2019 | :70

Laocaitv.vn - Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, sáng 16/7, hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đã được Bộ Nội vụ tiến hành. Tham dự tại điểm cầu Lào Cai có lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện một số phòng, ban liên quan thuộc các sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lào Cai. (Ảnh: Phương Liên)

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, 6 tháng đầu năm, ngành Nội vụ cả nước đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Toàn ngành Nội vụ đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật. Đối với chủ trương tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến hết tháng 6/2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra việc tinh giản biên chế với số lượng 41.515 chỉ tiêu. Cũng tính đến tháng 6/2019 (biên chế khối cơ quan do Chính phủ quản lý) đã giảm được 6,75% so với số chỉ tiêu được giao.

Đối với tỉnh Lào Cai, 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ tiếp tục chú trọng tham mưu, trình UBND tỉnh tinh gọn bộ máy tổ chức. Cụ thể, đã thực hiện giảm 13 đơn vị hành chính sự nghiệp; sáp nhập 144 thôn, bản, tổ dân phố; cắt giảm trên 600 chỉ tiêu biên chế, thực hiện tinh giản 145 biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ. Về công tác cải cách hành chính, một trong những nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục được chỉ đạo sát sao, đảm bảo cho bộ máy hoạt động ngày càng hiệu quả. Việc tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp HĐND được thực hiện cơ bản theo đúng quy định. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh...

Thảo luận của lãnh đạo các bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố trong cả nước cũng làm rõ kết quả đạt được, đặc biệt là kiến nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ quy định rõ ràng hơn về lộ trình tinh giản biên chế; cơ chế đặc thù đối với bộ máy lãnh đạo ở những địa bàn khó khăn; các giải pháp chỉ đạo đồng bộ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa từ Trung ương, cụ thể là sự chuyển động tích cực của các bộ, ngành trong cải cách hành chính, tạo sự thống nhất từ trên xuống.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu trong thời gian tới, toàn ngành khẩn trương thẩm định biên chế công chức năm 2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ; triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021 theo tinh thần chỉ đạo. Triển khai thực hiện hiệu quả đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030. Đối với chủ trương cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức, công dân khi có giao dịch với cơ quan công quyền.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết