Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024

01:40 10-12-2023 | :242

Laocaitv.vn - Tại Kỳ họp thứ 16 vừa diễn ra, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về thành lập Sở Xây dựng và Nghị quyết kiện toàn Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai.

Theo Nghị quyết được thông qua, hai Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2024. Về tổ chức bộ máy, Sở Xây dựng có 6 phòng, 1 chi cục, 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp công lập ủy quyền cho Sở quản lý. Sở Giao thông vận tải có 5 phòng, 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 1 đơn vị sự nghiệp công lập ủy quyền cho sở quản lý và 2 đơn vị trực thuộc phòng.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết: “Xây dựng các dự toán ngân sách để chia tách sở, sửa chữa các phòng, ban để phù hợp với tình hình mới. Vấn đề về thủ tục hành chính, chúng tôi cũng đã xây dựng lại chuẩn hóa lại thủ tục hành chính để làm sao ngay sau ngày 1/1/2024, hai sở được thành lập mới đi vào hoạt động các thủ tục hành chính phục vụ người dân được thuận lợi nhất, không xảy ra bất kỳ sai sót nào".

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Trên thực tế, qua 5 năm hợp nhất Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đã phát huy hiệu quả nhất định, như tinh gọn bộ máy, tiết kiệm biên chế. Tuy nhiên, do là mô hình duy nhất trên cả nước nên quá trình hoạt động cũng bộc lộ những bất cập, như: Các nghị định, thông tư mang tính chất chuyên ngành không quy định trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; đặc biệt, khối lượng công việc lớn, gây khó khăn trong điều hành, tổ chức thực hiện cũng như công tác tham mưu cho UBND tỉnh trên từng lĩnh vực cụ thể.

Trung Kiên - Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết