Tăng cường các biện pháp quản lý đảng viên

08:46 12-11-2019 | :237

Laocaitv.vn - Quản lý đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác đảng viên và xây dựng Đảng, nội dung này đang được Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc thực hiện theo đúng quy định của trung ương.

 

Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đảng viên trên các mặt chủ yếu, đó là: Quản lý chặt chẽ hồ sơ đảng viên theo quy định; cấp ủy, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tiến hành kiểm tra công tác quản lý hồ sơ đảng viên của các đảng bộ; các tài liệu trong hồ sơ đảng viên phải được cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên xác nhận, ký và đóng dấu cấp ủy và thường xuyên được cập nhật, bổ sung khi có thay đổi. Cấp ủy đảng bộ cơ sở và cấp ủy có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng; cấp ủy khi thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên phải thông báo bằng văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi đảng viên được chuyển đến; bảo đảm để đảng viên chuyển công tác, thay đổi chỗ ở kịp thời được chuyển sinh hoạt đảng theo đúng quy định.

Về quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đảng viên, bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng; sớm hoàn thành việc nâng cấp và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên; cơ sở dữ liệu đảng viên là tài liệu mật của Đảng, các tổ chức đảng quản lý chặt chẽ theo chế độ bảo mật; thực hiện nghiêm túc chế độ nhập, cập nhật, đồng bộ và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên theo quy của trung ương./.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết