Tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động

18:48 11-04-2019 | :33

Laocaitv.vn - UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 1305 ngày 2/4/2019 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Theo báo cáo, trong năm 2018 mới chỉ có 48/220 doanh nghiệp vừa và lớn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; số người được khám mới chỉ đạt 41,6%. Nhiều cơ quan hành chính sự nghiệp và hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân chưa chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe người lao động. Việc kiểm định, khai báo sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định… Để chủ động phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giúp các doanh nghiệp, người sử dụng lao động nắm bắt, thực hiện tốt pháp luật lao động, ATVSLĐ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ sở lao động thuộc ngành và lĩnh vực quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, chăm sóc sức khoẻ người lao động. Lập hồ sơ vệ sinh lao động; khám sức khỏe tuyển dụng để bố trí công việc phù hợp, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp để phát hiện sớm ảnh hưởng của môi trường lao động đối với sức khỏe và thực hiện các can thiệp phòng chống bệnh nghề nghiệp. Rà soát, kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động; củng cố các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp và lập hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động; định kỳ tổng hợp số liệu về công tác ATVSLĐ của cơ quan đơn vị báo cáo UBND tỉnh.

Đức Tính


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết