Tăng cường công tác quản lý, xử lý tôm càng đỏ

19:36 21-10-2019 | :126

Laocaitv.vn - Để xử lý triệt để các hành vi vi phạm việc sản xuất, kinh doanh trái phép tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ, tỉnh Lào Cai yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ.

Theo đó, tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường triển khai công tác quản lý, kiểm soát loài tôm càng đỏ và loài tôm hùm nước ngọt nhằm kiểm soát, ngăn chặn sự phát tán việc sản xuất, kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loại tôm càng đỏ và loài tôm hùm nước ngọt trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng đến việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở nuôi thủy sản, đặc biệt là kinh doanh thủy sản làm cảnh, giải trí nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi nuôi, lưu trữ, sản xuất kinh doanh trái phép tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ đối với môi trường tự nhiên và sản xuất nông nghiệp; vận động người dân, doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh tiêu thụ loài tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ; kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, phát tán, khoanh vùng và tiêu diệt loài tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt; tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Vân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết