Tăng cường hiệu quả hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông

16:56 04-08-2020 | :67

Laocaitv.vn - Ngày 3/8, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 7 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, 7 tháng qua, sở đã làm tốt vai trò quản lý Nhà nước về lĩnh vực bưu chính - viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở. Đặc biệt, ngành cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách quan trọng, có ảnh hưởng lớn và xuyên suốt, dài hạn về thông tin và truyền thông, tạo tiền đề, nền tảng để phát triển nhanh, bứt phá, bền vững trong thời gian tới như: Đề án số 8 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về phát triển chính quyền điện tử giai đoạn 2020 – 2025; chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc, hỗ trợ thực hiện nhắn tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Về việc triển khai chính quyền điện tử, đô thị thông minh, ngành Thông tin và Truyền thông đã tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin dùng chung, chuyên ngành, từng bước hình thành hệ sinh thái số, kết nối đến cơ sở dữ liệu quốc gia; triển khai bổ sung dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên hệ thống dịch vụ hành chính công của tỉnh, đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 thực hiện là trên 38.500 hồ sơ, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là gần 24.000 hồ sơ.

Hội nghị được trực tuyến tới các huyện, thị xã, thành phố.

Về hoạt động quản lý báo chí – xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt việc đưa tin, tuyên truyền sự kiện thời sự, chính trị trong tỉnh và trong nước; bám sát định hướng, sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức trên mọi phương tiện thông tin đại chúng; đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin, theo dõi và kịp thời xử lý các thông tin đăng tải trên mạng xã hội sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang dư luận. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu rõ những khó khăn, tồn tại; đồng thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác thông tin và truyền thông 5 tháng cuối năm 2020. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; cải cách hành chính; an ninh an toàn trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông; tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỳ thi tốt nghiệp THPT… phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm 2020.

  Vinh Quang – Xuân Anh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết