Tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính

09:09 11-07-2020 | :169

Laocaitv.vn - Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Giai đoạn vừa qua, tỉnh Lào Cai đã tích cực triển khai công tác rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng quy định. Bước đầu tạo được hiệu quả tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp của tỉnh.

Đến nay, cả 3 cấp chính quyền đang có tổng số 1.101 thủ tục hành chính và 100% đã được chuẩn hóa theo quy định. Các thủ tục đã được công bố, đăng tải đầy đủ trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, các cấp đều đã thực hiện việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả để người dân, doanh nghiệp tiện theo dõi và thực hiện theo đúng quy định.

Lào Cai nỗ lực đơn giản hóa tục hành chính theo đúng quy định.

Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh đều thực hiện tiếp nhận vài trăm nghìn hồ sở, thủ tục các loại và điều đáng mừng là đều có trên 98% hồ sơ trả kết quả trước hạn và đúng hạn. Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh cũng đã đưa vào sử dụng tại 100% các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đã thực hiện kết nối công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia... Việc cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc. Chỉ tính riêng trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay toàn tỉnh đã có hơn 135.000 lượt hồ sơ được thực hiện cắt giảm, chi phí tiết kiệm được là trên hơn 70 tỷ đồng.

Vinh Quang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết