Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục tỉnh Lào Cai

10:21 13-12-2019 | :625

Laocaitv.vn - Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Lào Cai ban hành về “Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2025”, mục tiêu chung là tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thu hút, sử dụng và quản lý các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Lào Cai huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh. (Ảnh minh họa)

Mục tiêu cụ thể là đẩy mạnh huy động các nguồn lực của xã hội, thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Cụ thể, đối với giáo dục mầm non (đặc biệt ở các phường, thị trấn, khu công nghiệp) khuyến khích thành lập các nhóm, lớp độc lập tư thục, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 10,3% số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, tương ứng với số trẻ em theo học đạt khoảng 14,5%; với giáo dục phổ thông, phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 1 trường phổ thông ngoài công lập.

Để đạt được các mục tiêu trên, nhiệm vụ và giải pháp đặt ra là thực hiện và rà soát quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh phát triển các cơ sở giáo dục công lập, hạn chế thành lập mới các cơ sở giáo dục công lập; chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục; ưu tiên lồng ghép các vấn đề xã hội hóa, phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập trong các chương trình, kế hoạch phát triển phù hợp với điều kiện, mức độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của người dân tại địa phương; tập trung dành ngân sách nhà nước cho các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc một số cơ sở giáo dục trọng điểm; cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa quy trình thủ tục cho nhà đầu tư thành lập các cơ sở giáo dục ngoài công lập; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, minh bạch; giải quyết kịp thời những thắc mắc của nhà đầu tư trong quá trình thành lập, hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Bảo đảm đối xử bình đẳng và tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch; không phân biệt cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục ngoài công lập, người học đều được tiếp cận cơ hội giáo dục và hưởng lợi từ các chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh thông tin truyền thông các chủ trương, chính sách về xã hội hóa để các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, đơn vị công lập, ngoài công lập và toàn xã hội nhận thức đúng đắn, đầy đủ và thực hiện có hiệu quả chủ trương huy động các nguồn lực của xã hội để đầu tư cho giáo dục; khắc phục và tiến tới xóa bỏ những định kiến, phân biệt đối xử giữa khối công lập và khối ngoài công lập; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn, trong đó, đặc biệt chú trọng các yêu cầu việc công khai mức học phí, công khai tài chính và cam kết chất lượng./.

Nguyễn Tâm


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết