Tăng cường triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh

16:40 03-10-2019 | :577

Laocaitv.vn - Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp người dân giảm được thời gian chờ đợi.

Theo đó, Sở Thông tin - Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật, cấu hình đầy đủ các thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo Kế hoạch số 242 ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh lên dịch vụ công mức độ 3, 4. Đồng thời, rà soát đăng ký bổ sung và thực hiện các dịch vụ công mức độ 1, 2 lên mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh đảm bảo tối thiểu 30% số thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4; tích cực truyền thông, vận động tại bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị để người dân, doanh nghiệp biết và tiếp cận, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4; đẩy mạnh việc “Chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và không tiếp nhận tại bộ phận một cửa của đơn vị mình”; tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết cách tra cứu trạng thái đang giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến thông qua Cổng hành chính công của tỉnh trên ứng dụng Zalo; tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng tải tại chuyên mục “Văn bản chỉ đạo điều hành” trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

Vinh Quang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết