Tăng hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến

15:07 16-07-2018 | :626

Laocaitv.vn - Tính đến 30/6/2018, UBND tỉnh Lào Cai đã chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính và công bố danh mục thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh là 2.013 thủ tục. Trong đó, cấp tỉnh 1.560 thủ tục, cấp huyện 324 thủ tục và cấp xã 129 thủ tục hành chính.

Các thủ tục hành chính được công khai và niêm yết trên Trang Dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai tại địa chỉ: http://tthc.laocai.gov.vn. Đối với tổng số dịch vụ công mức 3, mức 4 là 369 dịch vụ. Có 4 cơ quan thực hiện cung cấp dịch vụ công mức 3, mức 4 theo ngành dọc với tổng số 76 dịch vụ gồm: Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Tài chính; Sở tư pháp và Sở Giao thông vận tải.

Tra cứu Trang dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai tại địa chỉ: http://tthc.laocai.gov.vn

Trong 6 tháng đầu năm 2018, trên hệ thống dịch vụ hành chính công của tỉnh, các cơ quan, đơn vị sử dụng đã tiếp nhận gần 37 nghìn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính. Đã giải quyết trên 34.700 bộ hồ sơ, thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 94%; tỷ lệ hồ sơ chưa được giải quyết chiếm 6%. Theo đánh giá, có 17/27 cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở mức rất tốt, trước và đúng thời hạn, đạt từ 90% – 100% tổng số bộ hồ sơ thủ tục hành chính do công dân gửi đến.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết