Tạo tiền đề cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI

15:32 04-07-2020 | :255

Laocaitv.vn - Trong 2 ngày 29 và 30/6, Đảng bộ Công an tỉnh Lào Cai là Đảng bộ cuối cùng trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức thành công đại hội. Như vậy, đến hết tháng 6, tất cả 14/14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với kết quả này, Lào Cai là địa phương hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy sớm nhất so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bát Xát lần thứ XXIII.

Trước đó, trong 2 ngày 19 - 20/5 đã diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện Bát Xát, đây là Đại hội được Tỉnh ủy Lào Cai lựa chọn làm điểm.

Ngay sau đại hội điểm, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, trong đó, chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm khắc phục, yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Chính vì vậy, trong tháng 6, 13 đảng bộ còn lại đã tổ chức thành công đại hội (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Các đại hội đều diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, gồm phiên trù bị và phiên chính thức. Các bước tiến hành, quy trình bầu cử đều thực hiện theo đúng nội quy, quy chế của Đại hội. Chất lượng các báo cáo, tham luận, đặc biệt là việc xác định đúng, trúng phương hướng, mục tiêu, những nhiệm vụ mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới đã nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao cũng như kỳ vọng của toàn thể đảng viên.

Yếu tố quyết định đảm bảo cho việc tổ chức thành công Đại hội tại các Đảng bộ trực thuộc đó là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; ban hành Kế hoạch số 241 ngày 20/6/2019 của Ban Thường vụ về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng thời chỉ đạo sát sao đối với các đảng bộ về công tác chuẩn bị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã làm việc với Thường vụ các Đảng bộ trực thuộc, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị, công tác nhân sự, qua đó, giúp cho các đảng bộ xác định đúng, trúng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ tới phù hợp với thực tiễn đơn vị, địa phương nhưng vẫn đảm bảo định hướng phát triển chung của tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XXI.

Tại các đại hội, công tác bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bầu các chức danh chủ chốt gồm bí thư, phó bí thư, bầu ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đều được tiến hành dân chủ, đúng nguyên tắc; số phiếu tập trung cao cho thấy sự đồng thuận, tin tưởng của các đảng viên vào uy tín, vai trò của những người đứng đầu. Bên cạnh đó, các đảng bộ cũng coi trọng công tác tuyên truyền khánh tiết, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi thiết thực, các công trình chào mừng đại hội. Anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định, đại bộ phận Nhân dân đều tin tưởng, mong muốn những quyết sách đúng đắn của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Có thể nói, việc tổ chức thành công Đại hội tại tất cả các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lào Cai là tiền đề quan trọng, đảm bảo cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI – sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh diễn ra trong thời gian tới thành công tốt đẹp.

Lê Liên – Trần Tuấn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết