Tập huấn chuyển đổi số cho các hợp tác xã

15:50 24-11-2022 | :98

Laocaitv.vn - Liên minh hợp tác xã tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho các hợp tác xã, tổ hợp tác năm 2022.

Quang cảnh lớp học.

Tại lớp tập huấn, cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác được trao đổi về: chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã; xây dựng thương hiệu sản phẩm và nâng cao kiến thức, quy hoạch, thiết lập và quản lý mã số vùng trồng…

Hiện nay, việc chuyển đối số đã trở thành xu thế tất yếu, hỗ trợ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, trong đó có hợp tác xã và các tổ hợp tác. Với các kiến thức được trang bị sẽ giúp đội ngũ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh./.

Vinh Quang – Ngọc Dương


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết