Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng dân số

15:05 12-08-2022 | :196

Laocaitv.vn - Nhiều mục tiêu và giải pháp về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được ban hành.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 không còn hôn nhân cận huyết thống; năm 2030 cơ bản không còn tình trạng tảo hôn; tỷ lệ khám, tư vấn sức khỏe trước kết hôn cho thanh niên, vị thành niên đạt 90% vào năm 2030, 70% bà mẹ mang thai được tầm soát ít nhất 4 bệnh, tật bẩm sinh phổ biến.

Để đạt các mục tiêu trên, công tác tuyên truyền, vận động là trọng tâm. Cụ thể, đổi mới truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của toàn xã hội về chất lượng dân số; chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong giáo dục về dân số; đẩy mạnh tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn; tầm soát trước sinh và sau sinh.

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết