Thành lập các tiểu ban giúp việc và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

20:39 13-04-2024 | :165

Laocaitv.vn - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành các quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết, Tiểu ban Tổ chức phục vụ để giúp việc và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

 

Trong đó, Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 có 8 thành viên, do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Tổ chức phục vụ gồm 19 thành viên do đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết gồm 7 thành viên do đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là Trưởng Tiểu ban.  

3 tiểu ban này đều có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, ban hành quy định về nguyên tắc, chế độ làm việc và trách nhiệm của các thành viên; quyết định thành lập tổ giúp việc và nhân sự tham gia trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của cán bộ.

Biên tập: Hùng Cường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết